آخرین کتاب های کتابخانه

اسامی برندگان  خرداد  ماه
    فاطمه امامی  قرعه کشی بالای هفتاد در صد 448****933
زینب عقیقی قرعه کشی بالای هفتاد در صد 121****048
محمد مهدی سالاری  قرعه کشی بالای هفتاد در صد 443****731
امیرشایان پورفلاح قرعه کشی بالای هفتاد در صد 503****976
مريم باقری قرعه کشی بالای هفتاد در صد 442****173
طاهره دهقانی قرعه کشی بالای هفتاد در صد 448****048
سیده ناهید ساداتی ولی زاده قرعه کشی  175****149
صدیقه برهان  قرعه کشی 119****231

به علت مشکل ایجاد شده ،تاریخ مجدد ازمون جمعه 25 خردادماه (ورود به سایت 22 الی 22:3)

نحوه برگزاری مسابقه خرداد ماه  

 

دستورالعمل پیشنهادی کتاب خوانی

·         ایده مسابقه کتابخوانی جهت تشویق خانواده ها در نظر گرفته شده و امیدواریم پیشنهادات و انتقادات طرح در سی و هفتمین امین  دوره توسط دوستان بیان گردد.

عنوان کتاب مسابقه "همسرداری اسلامی از صفحه 84 تا اخر"  میباشد.

·         تاریخ برگزاری مسابقه   چهارشنبه 23  خرداد ماه    در ساعت 22 میباشد.ساعت ورود تا حداکثر 22:03 میباشد و مدت زمان کل مسابقه  6 دقیقه میباشد

·         نحوه برگزاری مسابقه به صورت مجازی میباشدوادرس ان http://booksforyou.ir میباشد

 

·         اولین جواب کامل دریافتی شامل وام 4 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 300 هزارتومان خواهد شد.مشروط بر اینکه در دقیقه اول مسابقه وارد مسابقه گردد.

·          

·         دومین جواب کامل دریافتی شامل وام 3 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 200 هزارتومان خواهد شد. مشروط بر اینکه در دقیقه اول مسابقه وارد مسابقه گردد.

·          

·         سومین   جواب کامل دریافتی شامل وام2میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 150 هزارتومان خواهد شد. مشروط بر اینکه در دقیقه اول مسابقه وارد مسابقه گردد.

·          

·         به قید قرعه از کسانیکه بالای 70 درصد پاسخ صحیح داده اند سه   نفر وام 2میلیون تومانی در ده قسط یا مبلغ 100 هزارتومان جایزه نقدی داده خواهد شد.

·         جهت  قرعه کشی ، مسابقه ای با سه سوال  ،در روز مسابقه فعال خواهد شد که سوالات در ازمون اصلی  نیز وجود دارد و به دو  نفر وام 2میلیون تومانی در ده قسط یا مبلغ 100 هزارتومان جایزه نقدی داده خواهد شد.

·         درزمان اعلان درخواست امتیاز وام های 10 و 20 میلیون تومانی از طرف بانک ها ،اولویت براساس ذخیره وام شرکت کنندگان میباشد.

لینک گروه 

 

https://eitaa.com/joinchat/4195745910C5a9eeb2318

مژگان دستجردی نفر اول 448****022
محمد عقیقی نفر دوم 121****976
مرضیه رزاقی نفر سوم 121****918
زهرا زارع مهرجردی  بالای هفتاد درصد 448****212
مريم باقری بالای هفتاد درصد 442****173
حمیرا مختاران محمدی بالای هفتاد درصد 124****978
حنانه وفایی جمله برگزیده 419****177
بهار بابائی زاده اشکذری  جمله برگزیده 442****065

نحوه برگزاری مسابقه اردیبشت ماه  

 

دستورالعمل پیشنهادی کتاب خوانی

·         ایده مسابقه کتابخوانی جهت تشویق خانواده ها در نظر گرفته شده و امیدواریم پیشنهادات و انتقادات طرح در سی و ششمین امین  دوره توسط دوستان بیان گردد.

عنوان کتاب مسابقه "همسرداری اسلامی از ابتدا تا صفحه 84  "  میباشد.

·         تاریخ برگزاری مسابقه   شنبه 29  اردیبهشت  ماه    در ساعت 22 میباشد.ساعت ورود تا حداکثر 22:03 میباشد و مدت زمان کل مسابقه  6 دقیقه میباشد

·         نحوه برگزاری مسابقه به صورت مجازی میباشدوادرس ان http://booksforyou.ir میباشد

 

·         اولین جواب کامل دریافتی شامل وام 4 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 300 هزارتومان خواهد شد.مشروط بر اینکه در دقیقه اول مسابقه وارد مسابقه گردد.

·          

·         دومین جواب کامل دریافتی شامل وام 3 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 200 هزارتومان خواهد شد. مشروط بر اینکه در دقیقه اول مسابقه وارد مسابقه گردد.

·          

·         سومین   جواب کامل دریافتی شامل وام2میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 150 هزارتومان خواهد شد. مشروط بر اینکه در دقیقه اول مسابقه وارد مسابقه گردد.

·          

·         به قید قرعه از کسانیکه بالای 70 درصد پاسخ صحیح داده اند سه   نفر وام 2میلیون تومانی در ده قسط یا مبلغ 100 هزارتومان جایزه نقدی داده خواهد شد.

·         به قید قرعه از کسانیکه انتقادی ترین و یا تاثیر گزارترین جمله کتاب را در روز مسابقه در سایت بارگزازی نماید دو  نفر وام 2میلیون تومانی در ده قسط یا مبلغ 100 هزارتومان جایزه نقدی داده خواهد شد.

·         درزمان اعلان درخواست امتیاز وام های 10 و 20 میلیون تومانی از طرف بانک ها ،اولویت براساس ذخیره وام شرکت کنندگان میباشد.

لینک گروه 

 

https://eitaa.com/joinchat/4195745910C5a9eeb2318

برندگان مسابقه فروردین ماه زنی از پرواز سفید
محمد عقیقی نفر اول 121****976
زینب عقیقی نفر دوم 121****048
مرضیه رزاقی نفر سوم 121****918
زینب خانی بالای هفتاد درصد 524****997
مهسا رمضانی  بالای هفتاد درصد 127****318
مهرداد حاجی شیخ زاده بالای هفتاد درصد 168****364
زهره اشنار  جمله برگزیده 890****942
غلامرضا رستمیان راد جمله برگزیده 946****028
محمد عقیقی برنده وام بیست مییلیون تومان  121****976

دستورالعمل پیشنهادی کتاب خوانی

·         ایده مسابقه کتابخوانی جهت تشویق خانواده ها در نظر گرفته شده و امیدواریم پیشنهادات و انتقادات طرح در سی و پنجمین امین  دوره توسط دوستان بیان گردد.

عنوان کتاب مسابقه "پرواز سفید  "  میباشد.

·         تاریخ برگزاری مسابقه یک  شنبه 2 اردیبهشت ماه    در ساعت 22 میباشد.ساعت ورود تا حداکثر 22:03 میباشد و مدت زمان کل مسابقه  8 دقیقه میباشد

·         نحوه برگزاری مسابقه به صورت مجازی میباشدوادرس ان http://booksforyou.ir میباشد

 

·         اولین جواب کامل دریافتی شامل وام 4 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 300 هزارتومان خواهد شد.

·         دومین جواب کامل دریافتی شامل وام 3 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 200 هزارتومان خواهد شد.

·         سومین   جواب کامل دریافتی شامل وام2میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 150 هزارتومان خواهد شد.

·         به قید قرعه از کسانیکه بالای 70 درصد پاسخ صحیح داده اند سه   نفر وام 2میلیون تومانی در ده قسط یا مبلغ 100 هزارتومان جایزه نقدی داده خواهد شد.

·         به قید قرعه از کسانیکه انتقادی ترین و یا تاثیر گزارترین جمله کتاب را در روز مسابقه در سایت بارگزازی نماید دو  نفر وام 2میلیون تومانی در ده قسط یا مبلغ 100 هزارتومان جایزه نقدی داده خواهد شد.

·         درزمان اعلان درخواست امتیاز وام های 10 و 20 میلیون تومانی از طرف بانک ها ،اولویت براساس ذخیره وام شرکت کنندگان میباشد.

لینک گروه 

 

https://eitaa.com/joinchat/4195745910C5a9eeb2318

محمد عقیقی نفر اول 121****976
نسیم توفیق نفر دوم 367****314
مرضیه رزاقی نفر سوم 121****918
علیرضا کردی بالای هفتاد درصد 444****239
مژگان دستجردی بالای هفتاد درصد 448****022
فاطمه دهقانی فیروزآبادی بالای هفتاد درصد 448****564
مريم باقری جمله برگزیده 442****173
فاطمه دهقان هراتی جمله برگزیده 543****935

نحوه برگزاری مسابقه اسفند ماه

 

دستورالعمل پیشنهادی کتاب خوانی

·         ایده مسابقه کتابخوانی جهت تشویق خانواده ها در نظر گرفته شده و امیدواریم پیشنهادات و انتقادات طرح در سی امین  دوره توسط دوستان بیان گردد.

عنوان کتاب مسابقه "زنی از تبار الوند     "  میباشد.

·         تاریخ برگزاری مسابقه سه شنبه 22 اسفندماه    ماه  در ساعت 22 میباشد.ساعت ورود تا حداکثر 22:03 میباشد و مدت زمان کل مسابقه  8 دقیقه میباشد

·         نحوه برگزاری مسابقه به صورت مجازی میباشدوادرس ان http://booksforyou.ir میباشد

 

·         اولین جواب کامل دریافتی شامل وام 4 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 300 هزارتومان خواهد شد.

·         دومین جواب کامل دریافتی شامل وام 3 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 200 هزارتومان خواهد شد.

·         سومین   جواب کامل دریافتی شامل وام2میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 150 هزارتومان خواهد شد.

·         به قید قرعه از کسانیکه بالای 70 درصد پاسخ صحیح داده اند سه   نفر وام 2میلیون تومانی در ده قسط یا مبلغ 100 هزارتومان جایزه نقدی داده خواهد شد.

·         به قید قرعه از کسانیکه انتقادی ترین و یا تاثیر گزارترین جمله کتاب را در روز مسابقه در سایت بارگزازی نماید دو  نفر وام 2میلیون تومانی در ده قسط یا مبلغ 100 هزارتومان جایزه نقدی داده خواهد شد.

·         درزمان اعلان درخواست امتیاز وام های 10 و 20 میلیون تومانی از طرف بانک ها ،اولویت براساس ذخیره وام شرکت کنندگان میباشد.

لینک گروه 

 

https://eitaa.com/joinchat/4195745910C5a9eeb2318

تماس با ما

مهندس سید یحیی مطلبی

09134514707

استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. طراحی سایت: سیدمحمدهاشم حکیمی

Search

اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید، اینجا را کلیک کنید.

ورود به حساب کاربری