آخرین کتاب های کتابخانه

معصومه بهجتی 1 444****182
علیرضا کردی 2 444****239
حمیرا مختاران محمدی 3 124****978
مرضیه رزاقی بالای هفتاد درصد 121****918
زینب عقیقی بالای هفتاد درصد 121****048
    فاطمه امامی  بالای هفتاد درصد 448****933
مهتاب امیر محمدی نسب  جمه اثرگزار 302****653
مرضیه تقوی رکن آبادی  جمه اثرگزار 448****402
     

دستورالعمل پیشنهادی کتاب خوانی

 • ایده مسابقه کتابخوانی جهت تشویق خانواده ها در نظر گرفته شده و امیدواریم پیشنهادات و انتقادات طرح در سی امین دوره توسط دوستان بیان گردد.

عنوان کتاب مسابقه "تفکر بهتر زندگی بهتر    " از صفحه 85 تا اخر کتاب  میباشد.

 • تاریخ برگزاری مسابقه  شنبه 27 ابان ماه    ماه  در ساعت 22 میباشد.ساعت ورود تا حداکثر 22:03 میباشد و مدت زمان کل مسابقه  10 دقیقه میباشد
 • نحوه برگزاری مسابقه به صورت مجازی میباشدوادرس ان http://booksforyou.ir میباشد

 

 • اولین جواب کامل دریافتی شامل وام 4 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 300 هزارتومان خواهد شد.
 • دومین جواب کامل دریافتی شامل وام 3 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 200 هزارتومان خواهد شد.
 • سومین   جواب کامل دریافتی شامل وام2میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 150 هزارتومان خواهد شد.
 • به قید قرعه از کسانیکه بالای 70 درصد پاسخ صحیح داده اند سه   نفر وام 2میلیون تومانی در ده قسط یا مبلغ 100 هزارتومان جایزه نقدی داده خواهد شد.
 • به قید قرعه از کسانیکه انتقادی ترین و یا تاثیر گزارترین جمله کتاب را در روز مسابقه در سایت بارگزازی نماید دو  نفر وام 2میلیون تومانی در ده قسط یا مبلغ 100 هزارتومان جایزه نقدی داده خواهد شد.
 • درزمان اعلان درخواست امتیاز وام های 10 و 20 میلیون تومانی از طرف بانک ها ،قرعه براساس تعداد شرکت در  5 مسابقه اخر  ،که میبایستی حداقل در چهار مسابقه  حضور داشته باشید.در این صورت در صورت برنده شدن در مسابقات بعدی ،امتیاز فوق محاسبه میگردد.

              لینک گروه ایتا  https://eitaa.com/joinchat/4195745910C5a9eeb2318

 

   

 

زهرا زارع مهرجردی  1 448***2212
بهار بابائی زاده اشکذری  2 442***8065
زهرا زارع شاهی  3 448***7071
معصومه بهجتی بالای هفتاد درصد 444***2182
هلنا پاکنیا بالای هفتاد درصد 124***1653
منصوره دهقانی بالای هفتاد درصد 551***1381
مرضیه رزاقی جمله برگزیده 121***6918
فاطمه دهقان هراتی جمله برگزیده 543***1935

دستورالعمل پیشنهادی کتاب خوانی

 • ایده مسابقه کتابخوانی جهت تشویق خانواده ها در نظر گرفته شده و امیدواریم پیشنهادات و انتقادات طرح در بیست و نهمین  دوره توسط دوستان بیان گردد.

عنوان کتاب مسابقه "تفکر بهتر زندگی بهتر    " از ابتدا تا صفحه 84  میباشد.

 • تاریخ برگزاری مسابقه  شنبه 22 مهر   ماه  در ساعت 22 میباشد.ساعت ورود تا حداکثر 22:03 میباشد و مدت زمان کل مسابقه  10 دقیقه میباشد
 • نحوه برگزاری مسابقه به صورت مجازی میباشدوادرس ان http://booksforyou.ir میباشد

 

 • اولین جواب کامل دریافتی شامل وام 4 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 300 هزارتومان خواهد شد.
 • دومین جواب کامل دریافتی شامل وام 3 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 200 هزارتومان خواهد شد.
 • سومین   جواب کامل دریافتی شامل وام2میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 150 هزارتومان خواهد شد.
 • به قید قرعه از کسانیکه بالای 70 درصد پاسخ صحیح داده اند سه   نفر وام 2میلیون تومانی در ده قسط یا مبلغ 100 هزارتومان جایزه نقدی داده خواهد شد.
 • به قید قرعه از کسانیکه انتقادی ترین و یا تاثیر گزارترین جمله کتاب را در روز مسابقه در سایت بارگزازی نماید دو  نفر وام 2میلیون تومانی در ده قسط یا مبلغ 100 هزارتومان جایزه نقدی داده خواهد شد.
 • درزمان اعلان درخواست امتیاز وام های 10 و 20 میلیون تومانی از طرف بانک ها ،قرعه براساس تعداد شرکت در  5 مسابقه اخر  ،که میبایستی حداقل در چهار مسابقه  حضور داشته باشید.در این صورت در صورت برنده شدن در مسابقات بعدی ،امتیاز فوق محاسبه میگردد.

              لینک گروه ایتا  https://eitaa.com/joinchat/4195745910C5a9eeb2318

 

   

 

زهرا زارع مهرجردی  1 448***2212
مهدیه السادات پورهاشمی  2 551***6597
زهرازحمتکش 3 448***8944
مژگان دستجردی بالای هفتاد  448***5022
طاهره محمدی  بالای هفتاد  444***6931
فاطمه دهقانی فیروزآبادی بالای هفتاد  448***5564
مهری اسدی  جمله برگزیده 442***4814
احمد رضا صالوری محمودآبادی  جمله برگزیده 702***068

  محمد عقیقی 1 121***1976
  محسن زارع مهرجردی  2 448***2446
  مهدیه السادات پورهاشمی  3 551***6597
  زهرا زارع مهرجردی  بالای هفتاد  448***2212
  معصومه بهجتی بالای هفتاد  444***2182
  علیرضا کردی بالای هفتاد  444***4239
  زهرازحمتکش جمله برگزیده 448***8944
  منصوره دهقانی جمله برگزیده 551***1381
       

 • تاریخ برگزاری مسابقه  شنبه 21 مرداد  ماه  در ساعت 22 میباشد.ساعت ورود تا حداکثر 22:03 میباشد و مدت زمان کل مسابقه  10 دقیقه میباشد
 • نحوه برگزاری مسابقه به صورت مجازی میباشدوادرس ان http://booksforyou.ir میباشد

 

 • اولین جواب کامل دریافتی شامل وام 4 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 300 هزارتومان خواهد شد.
 • دومین جواب کامل دریافتی شامل وام 3 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 200 هزارتومان خواهد شد.
 • سومین   جواب کامل دریافتی شامل وام2میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 150 هزارتومان خواهد شد.
 • به قید قرعه از کسانیکه بالای 70 درصد پاسخ صحیح داده اند سه   نفر وام 2میلیون تومانی در ده قسط یا مبلغ 100 هزارتومان جایزه نقدی داده خواهد شد.
 • به قید قرعه از کسانیکه انتقادی ترین و یا تاثیر گزارترین جمله کتاب را در روز مسابقه در سایت بارگزازی نماید دو  نفر وام 2میلیون تومانی در ده قسط یا مبلغ 100 هزارتومان جایزه نقدی داده خواهد شد.
 • درزمان اعلان درخواست امتیاز وام های 10 و 20 میلیون تومانی از طرف بانک ها ،قرعه براساس تعداد شرکت در  5 مسابقه اخر  ،که میبایستی حداقل در چهار مسابقه  حضور داشته باشید.در این صورت در صورت برنده شدن در مسابقات بعدی ،امتیاز فوق محاسبه میگردد.

              لینک گروه ایتا  https://eitaa.com/joinchat/4195745910C5a9eeb2318

 

   

عالیه دهقانی 1 551***8882
الینا فلاح  2 448***4881
زهرا زارع مهرجردی  3 448***2212
فاطمه دهقانی فیروزآبادی بالای هفتاد 448***5564
مژگان دستجردی بالای هفتاد 448***5022
حمیرا مختاران محمدی بالای هفتاد 124***3978
هلنا پاکنیا جممله اثرگزار 124***1653
سمیه شاکر اردکانی  جممله اثرگزار 444***9447

تماس با ما

مهندس سید یحیی مطلبی

09134514707

استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. طراحی سایت: سیدمحمدهاشم حکیمی

Search

اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید، اینجا را کلیک کنید.

ورود به حساب کاربری