آخرین کتاب های کتابخانه

دستورالعمل پیشنهادی کتاب خوانی
ایده مسابقه کتابخوانی جهت تشویق خانواده ها در نظر گرفته شده و امیدواریم پیشنهادات و انتقادات طرح در هشتمین  دوره توسط دوستان بیان گردد.
عنوان کتاب مسابقه "لطفا گوسفند نباشید"  از صفحه 100 الی 200میباشد.
تاریخ امتحان شنبه  6آذر ماه در ساعت 19 میباشد.ساعت ورود تا حداکثر 19:05 میباشد و مدت زمان کل مسابقه  20دقیقه میباشد
نحوه برگزاری مسابقه به صورت مجازی میباشدوادرس ان http://booksforyou.ir/ میباشد

اولین جواب کامل دریافتی شامل وام 5 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 400 هزارتومان خواهد شد..
دومین جواب کامل دریافتی شامل وام 4 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 300 هزارتومان خواهد شد..
سومین جواب کامل دریافتی شامل وام3 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 200 هزارتومان خواهد شد.
در شرایط مساوی ،کمترین زمان پاسخ گویی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

به قید قرعه از کسانیکه بالای 70 درصد پاسخ صحیح داده اند یک نفر وام 3میلیون تومانی در ده قسط یا مبلغ 200 هزارتومان جایزه نقدی داده خواهد شد.

به قید قرعه از کسانیکه انتقادی ترین و یا تاثیر گزارترین جمله کتاب را در روز مسابقه به ایتای  09134514707 ارسال نمایند یک نفر وام 3میلیون تومانی در ده قسط یا مبلغ 200 هزارتومان جایزه نقدی داده خواهد شد.

 برندگان فوق میتوانند اسکان مشهد را نیز انتخاب کنند که از طرف هیئت فاطمیه میباشد.

                                                
لینک گروه ایتا  https://eitaa.com/joinchat/4195745910C5a9eeb2318

 

 

دستورالعمل پیشنهادی کتاب خوانی
ایده مسابقه کتابخوانی جهت تشویق خانواده ها در نظر گرفته شده و امیدواریم پیشنهادات و انتقادات طرح در هفتمین  دوره توسط دوستان بیان گردد.
عنوان کتاب مسابقه "استاد عشق"   میباشد.
تاریخ امتحان چهارشنبه  5آبانماه در ساعت 19 میباشد.ساعت ورود تا حداکثر 19:05 میباشد و مدت زمان کل مسابقه  15دقیقه میباشد
نحوه برگزاری مسابقه به صورت مجازی میباشدوادرس ان http://booksforyou.ir/ میباشد

اولین جواب کامل دریافتی شامل وام 5 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 400 هزارتومان خواهد شد..
دومین جواب کامل دریافتی شامل وام 4 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 300 هزارتومان خواهد شد..
سومین جواب کامل دریافتی شامل وام3 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 200 هزارتومان خواهد شد.
در شرایط مساوی ،کمترین زمان پاسخ گویی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

به قید قرعه از کسانیکه بالای 70 درصد پاسخ صحیح داده اند یک نفر وام 3میلیون تومانی در ده قسط یا مبلغ 200 هزارتومان جایزه نقدی داده خواهد شد.

به قید قرعه از کسانیکه انتقادی ترین و یا تاثیر گزارترین جمله کتاب را در روز مسابقه به ایتای  09134514707 ارسال نمایند یک نفر وام 3میلیون تومانی در ده قسط یا مبلغ 200 هزارتومان جایزه نقدی داده خواهد شد.

 برندگان فوق میتوانند اسکان مشهد را نیز انتخاب کنند که از طرف هیئت فاطمیه میباشد.

                                                
لینک گروه ایتا  https://eitaa.com/joinchat/4195745910C5a9eeb2318

 

 

دستورالعمل پیشنهادی کتاب خوانی
ایده مسابقه کتابخوانی جهت تشویق خانواده ها در نظر گرفته شده و امیدواریم پیشنهادات و انتقادات طرح در ششمین دوره توسط دوستان بیان گردد.
عنوان کتاب مسابقه "لطفا گوسفند نباشید"  تا صفحه 100 میباشد.
تاریخ امتحان جمعه 9 مهر ماه در ساعت 19 میباشد.ساعت ورود تا حداکثر 19:05 میباشد و مدت زمان کل مسابقه  15دقیقه میباشد
نحوه برگزاری مسابقه به صورت مجازی میباشدوادرس ان http://booksforyou.ir/ میباشد

اولین جواب کامل دریافتی شامل وام 5 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 500 هزارتومان خواهد شد..
دومین جواب کامل دریافتی شامل وام 4 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 400 هزارتومان خواهد شد..
سومین جواب کامل دریافتی شامل وام3 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 300 هزارتومان خواهد شد.
در شرایط مساوی ،کمترین زمان پاسخ گویی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

به قید قرعه از کسانیکه بالای 70 درصد پاسخ صحیح داده اند یک نفر وام 2 میلیون تومانی در ده قسط یا مبلغ 200 هزارتومان جایزه نقدی داده خواهد شد.

 برندگان فوق میتوانند اسکان مشهد را نیز انتخاب کنند که از طرف هیئت فاطمیه میباشد.

در شرایط مساوی ،کمترین زمان پاسخ گویی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

                                                
لینک گروه ایتا  https://eitaa.com/joinchat/4195745910C5a9eeb2318

دستورالعمل پیشنهادی کتاب خوانی
ایده مسابقه کتابخوانی به دلیل تشویق خانواده ها در نظر گرفته شده و امیدواریم پیشنهادات و انتقادات طرح در پنجمین  دوره توسط دوستان بیان گردد.
عنوان کتاب مسابقه کتاب سلام بر ابراهیم  میباشد.
تاریخ امتحان جمعه 19 شهریور  ماه در ساعت 19 میباشد.ساعت ورود تا حداکثر 19:05 میباشد و مدت زمان کل مسابقه 20دقیقه میباشد
نحوه برگزاری مسابقه به صورت مجازی میباشدوادرس ان http://booksforyou.ir/ میباشد

اولین جواب کامل دریافتی شامل وام 5 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 500 هزارتومان خواهد شد..
دومین جواب کامل دریافتی شامل وام 4 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 400 هزارتومان خواهد شد..
سومین جواب کامل دریافتی شامل وام3 میلیون تومانی در ده قسط به صورت قرض الحسنه یا مبلغ 300 هزارتومان خواهد شد.
در شرایط مساوی ،کمترین زمان پاسخ گویی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

به قید قرعه از کسانیکه بالای 70 درصد پاسخ صحیح داده اند یک نفر وام 2 میلیون تومانی در ده قسط یا مبلغ 200 هزارتومان جایزه نقدی داده خواهد شد.جوایز نقدی از طرف خانواده مرحوم زارعی میباشد.

برندگان فوق میتوانند اسکان مشهد را نیز انتخاب کنند که از طرف هیئت فاطمیه میباشد.

در شرایط مساوی ،کمترین زمان پاسخ گویی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

لینک گروه ایتا    اینجا را کلیک کنید           

تماس با ما

مهندس سید یحیی مطلبی

09134514707

استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. طراحی سایت: سیدمحمدهاشم حکیمی

Search

اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید، اینجا را کلیک کنید.

ورود به حساب کاربری